Všem zákazníkům přejeme úspěšný rok 2018!

Obchodní podmínky

 

 

Provozovatelem internetového obchodu www.vitamina.cz je Veronika Vágnerová, se sídlem Vítězná 257, 40322 Ústí nad Labem, tel. č. 777 609 600 (PO-PÁ 8-16h), e-mail [email protected], IČ 75048604 (dále jako prodávající). Prodávající je plátcem DPH. Prodávající zajišťuje prodej zejm. doplňků stravy, čajů, bylin, kosmetiky, drogerie a minerálů.

 

I. Objednávání zboží

 

Kupující odesláním objednávky potvrzuje svůj plný souhlas s těmito Obchodními podmínkami. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné.  Kupující je povinen do objednávkového formuláře uvádět přesné, úplné a pravdivé údaje. Prodávající následně zašle jako potvrzení objednávky  rekapitulaci objednaného zboží s podmínkami dodání na e-mail uvedený kupujícím v objednávkovém formuláři. V případě, že kupující do 5 minut od odeslání objednávky neobdrží e-mail s potvrzením  objednávky,  je povinen kontaktovat  prodávajícího na e-mailové adrese [email protected] Základní podmínkou pro úspěšnou realizaci obchodu je aktivní využívání e-mailové schránky kupujícím  a možnost kontaktovat ho telefonicky.

 

Veškeré ceny na www.vitamina.cz jsou uvedeny včetně DPH a obsahují případné další zákonem stanovené poplatky. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen, nikoliv však již na objednávce doručené prodávajícímu. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku představují náklady na straně kupujícího  a to v poplatcích za připojení k internetu. Na objednávky nad 6000 Kč poskytuje prodávající slevu  3% z ceny zboží, na objednávky nad  10000 Kč  5%. K objednávkám od výše 2000 Kč si kupující může zvolit dárek v kategorii „Vyberte si dárek“ ZDE.

 

Prodávající si vyhrazuje právo kupujícího kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky resp. údajů v objednávce uvedených, zejm. jde-li o velmi nízkou či vyšší hodnotu objednávky.

 

Prodávající je oprávněn objednávku zrušit zejm. v případě, že kupující v minulosti  objednané zboží nezaplatil či nepřevzal, neuhradil dlužnou částku, nereaguje na e-mailové výzvy  prodávajícího, nelze ho kontaktovat pro nefunkční či nevyužívanou e-mailovou schránku,  nedoplnil prodávajícímu požadované údaje, dále pokud při zvoleném způsobu úhrady "platba předem na účet" nebyla platba řádně připsána na účet prodávajícího do 7 dnů ode dne objednávky, nebo pokud objednané zboží není dostupné či došlo ke značnému nárůstu jeho ceny. O zrušení objednávky bude kupující informován  na e-mailovou adresu, kterou kupující uvede v objednávkovém formuláři. Kupující je oprávněn objednávku zrušit v případě, pokud prodávající není schopen objednané zboží odeslat do 14 dnů ode dne objednávky či v ostatních případech do doby uvedené u zboží, pokud je tato lhůta delší než 14 dnů. Zrušení objednávky je možné pouze e-mailem.

 

II. Doprava a dodací  podmínky 

 

1. Dopravce

 

Zásilky jsou doručovány smluvním dopravcem  General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. (GLS).

 

Místem dodání je adresa na území České republiky nebo Slovenské republiky uvedená kupujícím v objednávce s výjimkou míst, kde prodávající provádí závozy. Na adresy bez možnosti osobního převzetí objednaného zboží (např. P.O.Box, Poste Restante apod.) dodání není možné. Nestandardní objednávky je možné vyřídit pouze po předchozí dohodě. Zásilky na Slovensko, obálky a zásilky nad 50 kg mohou být doručovány jiným dopravcem.

 

Objednávky na dobírku či uhrazené předem na účet prodávajícího v pracovní dny do 12 hodin jsou expedovány zpravidla ještě týž den, pokud není na www.vitamina.cz uvedeno nebo smluvními stranami domluveno jinak. V případě, že prodávající nebude schopen objednávku expedovat do dvou pracovních dnů, je  povinen kupujícího informovat e-mailem. Prodávající je povinen kupujícího informovat e-mailem o odeslání objednaného zboží.

 

Dodací lhůta je zpravidla následující pracovní den po expedici, u zásilek na Slovensko je cca 3 pracovní dny. O případných potížích s doručením objednávky prostřednictvím přepravce je kupující povinen bezodkladně informovat prodávajícího e-mailem. Doručování objednávky se řídí výhradně Obchodními podmínkami smluvního přepravce uveřejněných na www.gls-group.eu.

 

Kontakty na přepravce: zákaznická linka: 567 771 111 • sledování zásilek: https://gls-group.eu/CZ/cs/sledovani-zasilek • kontaktní formulář a info: https://gls-group.eu/CZ/cs/gls-kontakt

 

Doručení na adresu: Před doručením dopravce zpravidla kontaktuje příjemce zásilky. Přepravce provede dva pokusy o doručení. Časový rozvrh doručování je od 8:00 do 18:00 hodin a přesný čas doručování záleží na rozvozové trase.

 

GLS ParcelShop (zásilky do 15 kg): Smluvní provozovny GLS ve většině větších měst sloužící jako odběrní místa s dlouhou otevírací dobou. Aktuální seznam najdete zde: https://gls-group.eu/CZ/cs/seznam-parcelshopu

 

a) ČR - platba předem na účet:

 

Doručení na adresu:

 • 149 Kč u objednávek do 249 Kč
 • 79 Kč u objednávek od 250 Kč do 499 Kč
 • 69 Kč u objednávek od 500 Kč do 999 Kč
 • zdarma u objednávek od 1000 Kč

 

GLS ParcelShop (zásilky do 15 kg):

 • 99 Kč u objednávek do 249 Kč
 • 59 Kč u objednávek od 250 Kč do 499 Kč
 • 49 Kč u objednávek od 500 Kč do 999 Kč
 • zdarma u objednávek od 1000 Kč

 

Objednávku kupující zaplatí předem na účet prodávajícího se splatností do 3 pracovních dnů ode dne objednávky. Variabilní symbol je shodný s ID objednávky, který kupující obdrží spolu s veškerými podklady k platbě v potvrzovacím e-mailu.

 

b) ČR - dobírka:

 

Doručení na adresu:

 • NELZE u objednávek do 249 Kč (kupující může zvolit pouze platbu předem na účet)
 • 99 Kč u objednávek od 250 Kč do 999 Kč
 • 89 Kč u objednávek od 1000 Kč do 1499 Kč
 • zdarma u objednávek od 1500 Kč

 

GLS ParcelShop (zásilky do 15 kg):

 • NELZE u objednávek do 249 Kč (kupující může zvolit pouze platbu předem na účet)
 • 69 Kč u objednávek od 250 Kč do 999 Kč
 • 59 Kč u objednávek od 1000 Kč do 1499 Kč
 • zdarma u objednávek od 1500 Kč

 

Objednávku kupující zaplatí hotově při převzetí objednaného zboží. Nelze hradit platební kartou, pouze hotovostí.

 

c) SLOVENSKO - platba předem na účet:

 

 • 320 Kč u objednávek do 249 Kč
 • 250 Kč u objednávek od 250Kč do 2999 Kč
 • zdarma u objednávek od 3000 Kč

 

Objednávku kupující zaplatí předem na účet prodávajícího se splatností do 5 pracovních dnů ode dne objednávky. Podklady k úhradě upřesní prodávající kupujícímu dodatečně e-mailem. Výhodné podmínky pro slovenské zákazníky - žádné bankovní poplatky za mezinárodní platbu! Při platbách v € je pro přepočet používán platný kurz Fio Banka a.s. Platba je za poplatky jako vnitrostátní převod v rámci Slovenska a nejsou účtovány žádné poplatky za mezinárodní platbu. V případě, že kupující uhradí platbu v € na účet určený pro platby v Kč, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré s touto skutečností vzniklé vícenáklady, zejména poplatky za příchozí mezinárodní platbu. Platby je možno zasílat výhradně z české nebo slovenské banky. Upřesnění měny (Kč nebo €) kupující vybere z nabídky v objednávkovém formuláři.

 

2. Závoz pro Ústí nad Labem a Teplice

 

Závoz je možný pouze na území obcí Ústí nad Labem a Teplice. Ostatní okolní obce pouze po předchozí dohodě e-mailem. Kupující je povinen do komentáře k objednávce upřesnit několik návrhů termínu závozu. Prodávající potvrdí kupujícímu termín závozu e-mailem. Pokud prodávající nebude schopen objednané zboží v požadovaný termín kupujícímu dodat, je  povinen kupujícího rovněž kontaktovat e-mailem.

 

 • 99 Kč u objednávek do 249 Kč
 • 49 Kč u objednávek od 250 Kč do 499 Kč
 • zdarma u objednávek od 500 Kč

 

Objednávku kupující zaplatí předem na účet, jiná forma úhrady není možná.

 

3. Osobní odběr Ústí nad Labem a Teplice

 

Osobní odběr je možný pouze v sídle firmy v Ústí nad Labem nebo u OBI v Teplicích (přesná adresa bude sdělena dodatečně). Kupující je povinen do komentáře k objednávce upřesnit několik návrhů termínu osobního odběru a místo odběru (Ústí nad Labem nebo Teplice). Prodávající potvrdí kupujícímu termín osobního odběru e-mailem. Pokud prodávající nebude schopen objednané zboží v požadovaný termín kupujícímu dodat, je  povinen kupujícího rovněž kontaktovat e-mailem.

 

Objednávku kupující zaplatí předem na účet, jiná forma úhrady není možná. Ke zboží není účtován žádný poplatek.

 

III. Převzetí objednávky  

                         

Kupující je povinen objednané zboží uhradit v plné výši a  převzít. V případě  znovuzaslání objednaného zboží z důvodu nemožnosti doručení způsobené kupujícím (např. z důvodu chybných či neúplných  údajů v objednávkovém formuláři, nespolupráce s přepravcem apod.) je kupující povinen uhradit prodávajícímu náhradu škody za vynaložené náklady (zejm. náklady na dopravu, balné apod.). V případě stornování objednávky před  expedicí, neuhrazení platby v řádném termínu, dále i v případech nemožnosti objednávku realizovat z důvodu chybně vyplněných údajů v objednávkovém formuláři, kdy kupující po výzvě prodávajícího objednávku nedoplní ani ve lhůtě 3 dnů ode dne odeslání výzvy prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího, se kupující zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 200,- Kč. V případě stornování objednávky  po expedici či při nepřevzetí objednaného zboží se kupující zavazuje  uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.  Prodávající nebude v takovém případě uplatňovat náhradu škody ve skutečné výši (zejm. fakturace, vyskladnění, balné,  expedice, náklady na dopravu, rozbalení zboží, naskladnění, vystavení dobropisu, spotřební materiál, ušlý zisk apod.), ale pouze výše uvedenou smluvní pokutu plus případnou náhradu škody za zboží, u kterého nelze odstoupit od smlouvy (viz odstavec Odstoupení od smlouvy). Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od stornování objednávky před  expedicí, neuhrazení platby v řádném termínu, v případech nemožnosti objednávku realizovat z důvodu chybně vyplněných údajů v objednávkovém formuláři, kdy kupující po výzvě prodávajícího objednávku nedoplní ani ve lhůtě 3 dnů ode dne odeslání výzvy prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího nebo v případě stornování objednávky  po expedici či při nepřevzetí objednaného zboží. Znovuzaslání objednávky je možné pouze při platbě předem. Všechny neuhrazené smluvní pokuty a pohledávky, a to včetně všech nákladů s tím spojených, mohou být postoupeny k vymáhání vymahací agentuře nebo advokátní kanceláři.

 

IV. Reklamace

 

Reklamace na poškozené, nefunkční, nedodané či chybně dodané zboží kupující uplatňuje e-mailem nejpozději následující pracovní den od převzetí objednaného zboží. V případě závozu je kupující povinen objednané zboží zkontrolovat ihned při převzetí, pozdější reklamace na poškozené, nedodané či chybně dodané zboží nelze v případě závozu  uplatnit.

 

Na veškeré nové zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců nebo záruční lhůta do doby trvanlivosti zboží, pokud je doba trvanlivosti kratší než 24 měsíců. U použitých věcí (označeno jako BAZAR) je záruční lhůta 12 měsíců. U zboží z přírodních materiálů (např. solné lampy, polodrahokamy a výrobky z nich) se může tvar a barva lišit od vyobrazení na www.vitamina.cz, každý kus je originál. Tyto výrobky mohou mít vzhledem k povaze suroviny drobné nedokonalosti.

 

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud bylo zboží:

1)     zjevně poškozeno při přepravě. Zjevné poškození zboží nebo jeho přepravního obalu je kupující povinen ihned řešit s dopravcem a zároveň neprodleně informovat prodávajícího e-mailem na [email protected] Převzetím takto zjevně poškozeného zboží či jeho přepravníh obalu a neuplatněním reklamace vůči dopravci a neinformování prodávajícího může mít za následek neuznání reklamace vůči prodávajícímu.

2)     poškozeno neodbornou instalací nebo nevhodným  zacházením či užíváním. 

3)     poškozeno působením přírodních živlů.

4)     používáno v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

5)     poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

6)     poškozeno obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).

7)     poškozeno v důsledku zapojení do el. sítě, která neodpovídá příslušné ČSN (jedná-li se o zboží, které se zapojuje do el. sítě).

 

Postup při reklamaci:

1)     Kupující nejlépe informuje prodávajícího o reklamaci e-mailem. Účelem tohoto opatření je zabránit případnému zbytečnému zasílání zboží zpět prodávajícímu. Každá reklamace se řeší vždy individuálně. Kupující vyčká na další instrukce  prodávajícího, v žádném případě nezasílá zboží bez předchozí dohody zpět!

2)     Po dohodě s prodávajícím kupující zboží zašle zpět na adresu prodávajícího nebo přímo na adresu dodavatele/výrobce/servisu, popř. je dohodnut jiný postup.

3)     Kupující ke zboží přiloží nejlépe řádně vyplněný RMA formulář a nejlépe i kopii daňového dokladu. RMA formulář je ke stažení ZDE.

 

Rozpor s kupní smlouvou:

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího, buď opravou zboží nebo jeho výměnou. Není-li to možné, je kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vadu nebo jiný rozpor s objednávkou, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí zboží se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví ve zbývajících 18 měsících, se řeší způsobem uvedeným v článku IV.

 

Při splnění všech těchto podmínek prodávající reklamaci vyřídí co nejrychleji v souladu s platnými právními předpisy, nejpozději však do 30 dnů. Při nesplnění výše uvedených podmínek prodávající nezahájí reklamační řízení. V případě neoprávněné reklamace je zboží vráceno zpět na náklady kupujícího, kdy je kupující povinen uhradit tyto náklady předem na účet prodávajícího nebo po jeho odsouhlasení dobírkou.

 

Dojde-li mezi prodávajícím a kupujícím ke sporu, má kupující právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

 

V. Odstoupení  od smlouvy, vrácení a výměna zboží

 

Kupující, který nenakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti (na IČ), má dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy (nejlépe vyplněný RMA formulář) včetně dodaného zboží musí být doručeno na adresu prodávajícího nejpozději poslední den 14ti denní lhůty od převzetí zboží kupujícím. Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zboží zhotovené či upravené na přání kupujícího,  na zboží podléhající rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a na zboží, které je označeno jako výprodej, doprodej nebo je označeno zkrácenou dobou trvanlivosti. Menstruační kalíšky, textilní vložky a podobný typ zboží nelze z hygienických důvodů vyměnit ani nelze odstoupit od smlouvy.

 

Postup při odstoupení od smlouvy:

1)      Kupující nejlépe informuje prodávajícího e-mailem. Prodávající reaguje na tuto informaci kupujícího e-mailovou cestou nejpozději následující pracovní den.

2)      Po předchozí e-mailové dohodě s prodávajícím zašle kupující nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení a nejlépe v původním obalu zpět na adresu prodávajícího na své náklady.

3)      Kupující ke zboží přiloží nejlépe vyplněný RMA formulář a kopii daňového dokladu. RMA formulář je ke stažení ZDE.

 

Při splnění všech těchto podmínek prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku převodem na bankovní účet v zákonné lhůtě 14 dnů. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek prodávající nebude akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno zpět na náklady kupujícího, kdy je kupující povinen uhradit tyto náklady předem na účet prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy (kompletní objednávka) bude kupujícímu vráceno i nejnižší dopravné, v případě vrácení části zboží může být dopravné doúčtováno adekvátně k zůstatkové výši objednávky. Při výměně zboží je účtováno nové dopravné. V případě vrácení nekompletního výrobku (např. bez obalu, visaček apod.) bude částka k vrácení ponížena o nutné náklady k uvedení výrobku do původního stavu.

 

VI. Ochrana osobních údajů

 

Kupující používáním internetového obchodu www.vitamina.cz souhlasí se shromažďováním a používáním osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity výhradně pro vyřízení a doručení objednávky, vedení účetnictví a pro komunikaci s kupujícím.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 10.10.2017. V případě neplatnosti kteréhokoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek zůstávají ostatní ustanovení nedotčena v platnosti. Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky měnit bez předchozího upozornění. Obrázky u zboží mohou být ilustrační, jejich vyobrazení nemá vliv na deklarované vlastnosti, funkci a užitnost.