Ve skladem a odesln ihned, dopravn 65 K do 7000 Balkoven a Alza box

Prodn kosmetika -> Henna - prodn barva na vlasy, etrn barvy na vlasy (dmsk)

Cena od: do:
Vyhledvn v kategorii:

barvy na vlasy

Strnky: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

 Dlouhotrvajc barva na vlasy 4.56 Katanov 100ml/HAIRWONDER

   Henna - prodn barva na vlasy, etrn barvy na vlasy (dmsk)

Cena:
319,00 K

Hairwonder - nejprodnj dlouhotrvajc barvy na svt. S bio rostlinnmi vtaky, provitamnem B5 a fytokeratinem. Hairwonder dlouhotrvajc barvy neobsahuj dnou z tchto kodlivch ltek: Parabeny, Amoniak, P-Phenylenediamin (PPD), O & P Aminophenol, Tetrahydro-6-nitroquinoxalin, Chlororesorcinol, uml vn, ftalty ani pimo. Dlouhotrvajc barvy na vlasy Hairwonder Colour & Care dokonale kryj ediny a vydr minimln 6-8 tdn.

Vloit do koku

 Dlouhotrvajc barva na vlasy 5 Svtle hnd 100ml/HAIRWONDER

   Henna - prodn barva na vlasy, etrn barvy na vlasy (dmsk)

Cena:
319,00 K

Hairwonder - nejprodnj dlouhotrvajc barvy na svt. S bio rostlinnmi vtaky, provitamnem B5 a fytokeratinem. Hairwonder dlouhotrvajc barvy neobsahuj dnou z tchto kodlivch ltek: Parabeny, Amoniak, P-Phenylenediamin (PPD), O & P Aminophenol, Tetrahydro-6-nitroquinoxalin, Chlororesorcinol, uml vn, ftalty ani pimo. Dlouhotrvajc barvy na vlasy Hairwonder Colour & Care dokonale kryj ediny a vydr minimln 6-8 tdn.

Vloit do koku

 Dlouhotrvajc barva na vlasy 5.35 okoldov hnd 100ml/HAIRWONDER

   Henna - prodn barva na vlasy, etrn barvy na vlasy (dmsk)

Cena:
319,00 K

Hairwonder - nejprodnj dlouhotrvajc barvy na svt. S bio rostlinnmi vtaky, provitamnem B5 a fytokeratinem. Hairwonder dlouhotrvajc barvy neobsahuj dnou z tchto kodlivch ltek: Parabeny, Amoniak, P-Phenylenediamin (PPD), O & P Aminophenol, Tetrahydro-6-nitroquinoxalin, Chlororesorcinol, uml vn, ftalty ani pimo. Dlouhotrvajc barvy na vlasy Hairwonder Colour & Care dokonale kryj ediny a vydr minimln 6-8 tdn.

Vloit do koku

 Dlouhotrvajc barva na vlasy 5.5 Mahagon 100ml/HAIRWONDER

   Henna - prodn barva na vlasy, etrn barvy na vlasy (dmsk)

Cena:
319,00 K

Hairwonder - nejprodnj dlouhotrvajc barvy na svt. S bio rostlinnmi vtaky, provitamnem B5 a fytokeratinem. Hairwonder dlouhotrvajc barvy neobsahuj dnou z tchto kodlivch ltek: Parabeny, Amoniak, P-Phenylenediamin (PPD), O & P Aminophenol, Tetrahydro-6-nitroquinoxalin, Chlororesorcinol, uml vn, ftalty ani pimo. Dlouhotrvajc barvy na vlasy Hairwonder Colour & Care dokonale kryj ediny a vydr minimln 6-8 tdn.

Vloit do koku

 Dlouhotrvajc barva na vlasy 5.64 erven henna 100ml/HAIRWONDER

   Henna - prodn barva na vlasy, etrn barvy na vlasy (dmsk)

Cena:
319,00 K

Hairwonder - nejprodnj dlouhotrvajc barvy na svt. S bio rostlinnmi vtaky, provitamnem B5 a fytokeratinem. Hairwonder dlouhotrvajc barvy neobsahuj dnou z tchto kodlivch ltek: Parabeny, Amoniak, P-Phenylenediamin (PPD), O & P Aminophenol, Tetrahydro-6-nitroquinoxalin, Chlororesorcinol, uml vn, ftalty ani pimo. Dlouhotrvajc barvy na vlasy Hairwonder Colour & Care dokonale kryj ediny a vydr minimln 6-8 tdn.

Vloit do koku

 Dlouhotrvajc barva na vlasy 6 Tmav blond 100ml/HAIRWONDER

   Henna - prodn barva na vlasy, etrn barvy na vlasy (dmsk)

Cena:
319,00 K

Hairwonder - nejprodnj dlouhotrvajc barvy na svt. S bio rostlinnmi vtaky, provitamnem B5 a fytokeratinem. Hairwonder dlouhotrvajc barvy neobsahuj dnou z tchto kodlivch ltek: Parabeny, Amoniak, P-Phenylenediamin (PPD), O & P Aminophenol, Tetrahydro-6-nitroquinoxalin, Chlororesorcinol, uml vn, ftalty ani pimo. Dlouhotrvajc barvy na vlasy Hairwonder Colour & Care dokonale kryj ediny a vydr minimln 6-8 tdn.

Vloit do koku

 Dlouhotrvajc barva na vlasy 6.35 Oek 100ml/HAIRWONDER

   Henna - prodn barva na vlasy, etrn barvy na vlasy (dmsk)

Cena:
319,00 K

Hairwonder - nejprodnj dlouhotrvajc barvy na svt. S bio rostlinnmi vtaky, provitamnem B5 a fytokeratinem. Hairwonder dlouhotrvajc barvy neobsahuj dnou z tchto kodlivch ltek: Parabeny, Amoniak, P-Phenylenediamin (PPD), O & P Aminophenol, Tetrahydro-6-nitroquinoxalin, Chlororesorcinol, uml vn, ftalty ani pimo. Dlouhotrvajc barvy na vlasy Hairwonder Colour & Care dokonale kryj ediny a vydr minimln 6-8 tdn.

Vloit do koku

 Dlouhotrvajc barva na vlasy 6.45 Mdn mahagon 100ml/HAIRWONDER

   Henna - prodn barva na vlasy, etrn barvy na vlasy (dmsk)

Cena:
319,00 K

Hairwonder - nejprodnj dlouhotrvajc barvy na svt. S bio rostlinnmi vtaky, provitamnem B5 a fytokeratinem. Hairwonder dlouhotrvajc barvy neobsahuj dnou z tchto kodlivch ltek: Parabeny, Amoniak, P-Phenylenediamin (PPD), O & P Aminophenol, Tetrahydro-6-nitroquinoxalin, Chlororesorcinol, uml vn, ftalty ani pimo. Dlouhotrvajc barvy na vlasy Hairwonder Colour & Care dokonale kryj ediny a vydr minimln 6-8 tdn.

Vloit do koku

 Dlouhotrvajc barva na vlasy 7 Stedn blond 100ml/HAIRWONDER

   Henna - prodn barva na vlasy, etrn barvy na vlasy (dmsk)

Cena:
319,00 K

Hairwonder - nejprodnj dlouhotrvajc barvy na svt. S bio rostlinnmi vtaky, provitamnem B5 a fytokeratinem. Hairwonder dlouhotrvajc barvy neobsahuj dnou z tchto kodlivch ltek: Parabeny, Amoniak, P-Phenylenediamin (PPD), O & P Aminophenol, Tetrahydro-6-nitroquinoxalin, Chlororesorcinol, uml vn, ftalty ani pimo. Dlouhotrvajc barvy na vlasy Hairwonder Colour & Care dokonale kryj ediny a vydr minimln 6-8 tdn.

Vloit do koku

 Dlouhotrvajc barva na vlasy 7.3 Stedn zlat blond 100ml/HAIRWONDER

   Henna - prodn barva na vlasy, etrn barvy na vlasy (dmsk)

Cena:
319,00 K

Hairwonder - nejprodnj dlouhotrvajc barvy na svt. S bio rostlinnmi vtaky, provitamnem B5 a fytokeratinem. Hairwonder dlouhotrvajc barvy neobsahuj dnou z tchto kodlivch ltek: Parabeny, Amoniak, P-Phenylenediamin (PPD), O & P Aminophenol, Tetrahydro-6-nitroquinoxalin, Chlororesorcinol, uml vn, ftalty ani pimo. Dlouhotrvajc barvy na vlasy Hairwonder Colour & Care dokonale kryj ediny a vydr minimln 6-8 tdn.

Vloit do koku
Strnky: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
contents ©2023 Vitamina.cz | Standa-David.com