Ve skladem a odesln ihned, dopravn 65 K do 7000 Balkoven a Alza box

Prodn kosmetika -> Henna - prodn barva na vlasy, etrn barvy na vlasy (dmsk)

Cena od: do:
Vyhledvn v kategorii:

barvy na vlasy

Strnky: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

 Dlouhotrvajc barva na vlasy 4.45 Hejiv hnd 100ml/HENNAPLUS

   Henna - prodn barva na vlasy, etrn barvy na vlasy (dmsk)

Cena:
309,00 K

Syt barva v teplm, hndm odstnu pro tmav blond a tmav hnd vlasy. HennaPlus dlouhotrvajc barvy pin krsn, trvanliv a intenzivn barvy, okouzlujc lesk a vyvenou pi o Vae vlasy. Pouit bylinn extrakty revitalizuj vlasy a rove je chrn a vyivuj u bhem procesu barven. Bezbarv extrakt z Henny zajist ndhern jiskiv lesk. Pidan extrakt ze slunenicovch semnek vborn chrn strukturu vlas i samotnou barvu ped psobenm UV slunenho zen. Vae nov barva Vm tak vydr jet dle a po 3 msce. Hennaplus dlouhotrvajc barvy maj navc sv vni dky prodnm bylinnm esencm. HENNAPLUS profesionln pe o vlasy.

Vloit do koku

 Dlouhotrvajc barva na vlasy 4.56 Katanov 100ml/HENNAPLUS

   Henna - prodn barva na vlasy, etrn barvy na vlasy (dmsk)

Cena:
309,00 K

Intenzivn hnd barva v teplm katanovm odstnu pro tmav blond a tmav hnd vlasy. HennaPlus dlouhotrvajc barvy pin krsn, trvanliv a intenzivn barvy, okouzlujc lesk a vyvenou pi o Vae vlasy. Pouit bylinn extrakty revitalizuj vlasy a rove je chrn a vyivuj u bhem procesu barven. Bezbarv extrakt z Henny zajist ndhern jiskiv lesk. Pidan extrakt ze slunenicovch semnek vborn chrn strukturu vlas i samotnou barvu ped psobenm UV slunenho zen. Vae nov barva Vm tak vydr jet dle a po 3 msce. Hennaplus dlouhotrvajc barvy maj navc sv vni dky prodnm bylinnm esencm. HENNAPLUS profesionln pe o vlasy.

Vloit do koku

 Dlouhotrvajc barva na vlasy 4.67 erven fialov hnd 100ml/HENNAPLUS

   Henna - prodn barva na vlasy, etrn barvy na vlasy (dmsk)

Cena:
309,00 K

Syt, ervenohnd odstn s fialovm ndechem pro tmav blond a stedn hnd vlasy. HennaPlus dlouhotrvajc barvy pin krsn, trvanliv a intenzivn barvy, okouzlujc lesk a vyvenou pi o Vae vlasy. Pouit bylinn extrakty revitalizuj vlasy a rove je chrn a vyivuj u bhem procesu barven. Bezbarv extrakt z Henny zajist ndhern jiskiv lesk. Pidan extrakt ze slunenicovch semnek vborn chrn strukturu vlas i samotnou barvu ped psobenm UV slunenho zen. Vae nov barva Vm tak vydr jet dle a po 3 msce. Hennaplus dlouhotrvajc barvy maj navc sv vni dky prodnm bylinnm esencm. HENNAPLUS profesionln pe o vlasy.

Vloit do koku

 Dlouhotrvajc barva na vlasy 5 Svtle hnd 100ml/HENNAPLUS

   Henna - prodn barva na vlasy, etrn barvy na vlasy (dmsk)

Cena:
309,00 K

Svtle hnd barva v pjemnm, teplm odstnu pro stedn blond a stedn hnd vlasy. HennaPlus dlouhotrvajc barvy pin krsn, trvanliv a intenzivn barvy, okouzlujc lesk a vyvenou pi o Vae vlasy. Pouit bylinn extrakty revitalizuj vlasy a rove je chrn a vyivuj u bhem procesu barven. Bezbarv extrakt z Henny zajist ndhern jiskiv lesk. Pidan extrakt ze slunenicovch semnek vborn chrn strukturu vlas i samotnou barvu ped psobenm UV slunenho zen. Vae nov barva Vm tak vydr jet dle a po 3 msce. Hennaplus dlouhotrvajc barvy maj navc sv vni dky prodnm bylinnm esencm. HENNAPLUS profesionln pe o vlasy.

Vloit do koku

 Dlouhotrvajc barva na vlasy 5.3 Zlat hnd 100ml/HENNAPLUS

   Henna - prodn barva na vlasy, etrn barvy na vlasy (dmsk)

Cena:
309,00 K

Svtle hnd barva v hejiv zlatm odstnu pro stedn blond a stedn hnd vlasy. HennaPlus dlouhotrvajc barvy pin krsn, trvanliv a intenzivn barvy, okouzlujc lesk a vyvenou pi o Vae vlasy. Pouit bylinn extrakty revitalizuj vlasy a rove je chrn a vyivuj u bhem procesu barven. Bezbarv extrakt z Henny zajist ndhern jiskiv lesk. Pidan extrakt ze slunenicovch semnek vborn chrn strukturu vlas i samotnou barvu ped psobenm UV slunenho zen. Vae nov barva Vm tak vydr jet dle a po 3 msce. Hennaplus dlouhotrvajc barvy maj navc sv vni dky prodnm bylinnm esencm. HENNAPLUS profesionln pe o vlasy.

Vloit do koku

 Dlouhotrvajc barva na vlasy 5.35 okoldov hnd 100ml/HENNAPLUS

   Henna - prodn barva na vlasy, etrn barvy na vlasy (dmsk)

Cena:
309,00 K

Syt, okoldov hnd barva pro stedn blond a stedn hnd vlasy. HennaPlus dlouhotrvajc barvy pin krsn, trvanliv a intenzivn barvy, okouzlujc lesk a vyvenou pi o Vae vlasy. Pouit bylinn extrakty revitalizuj vlasy a rove je chrn a vyivuj u bhem procesu barven. Bezbarv extrakt z Henny zajist ndhern jiskiv lesk. Pidan extrakt ze slunenicovch semnek vborn chrn strukturu vlas i samotnou barvu ped psobenm UV slunenho zen. Vae nov barva Vm tak vydr jet dle a po 3 msce. Hennaplus dlouhotrvajc barvy maj navc sv vni dky prodnm bylinnm esencm. HENNAPLUS profesionln pe o vlasy.

Vloit do koku

 Dlouhotrvajc barva na vlasy 5.4 Indinsk lto 100ml/HENNAPLUS

   Henna - prodn barva na vlasy, etrn barvy na vlasy (dmsk)

Cena:
309,00 K

Stedn hnd barva s mdnmi odlesky pro tmav blond a stedn hnd vlasy. HennaPlus dlouhotrvajc barvy pin krsn, trvanliv a intenzivn barvy, okouzlujc lesk a vyvenou pi o Vae vlasy. Pouit bylinn extrakty revitalizuj vlasy a rove je chrn a vyivuj u bhem procesu barven. Bezbarv extrakt z Henny zajist ndhern jiskiv lesk. Pidan extrakt ze slunenicovch semnek vborn chrn strukturu vlas i samotnou barvu ped psobenm UV slunenho zen. Vae nov barva Vm tak vydr jet dle a po 3 msce. Hennaplus dlouhotrvajc barvy maj navc sv vni dky prodnm bylinnm esencm. HENNAPLUS profesionln pe o vlasy.

Vloit do koku

 Dlouhotrvajc barva na vlasy 5.64 erven henna 100ml/HENNAPLUS

   Henna - prodn barva na vlasy, etrn barvy na vlasy (dmsk)

Cena:
309,00 K

Tmav hd barva se sytm, mdnm ndechem pro tmav blond a tmav hnd vlasy. HennaPlus dlouhotrvajc barvy pin krsn, trvanliv a intenzivn barvy, okouzlujc lesk a vyvenou pi o Vae vlasy. Pouit bylinn extrakty revitalizuj vlasy a rove je chrn a vyivuj u bhem procesu barven. Bezbarv extrakt z Henny zajist ndhern jiskiv lesk. Pidan extrakt ze slunenicovch semnek vborn chrn strukturu vlas i samotnou barvu ped psobenm UV slunenho zen. Vae nov barva Vm tak vydr jet dle a po 3 msce. Hennaplus dlouhotrvajc barvy maj navc sv vni dky prodnm bylinnm esencm. HENNAPLUS profesionln pe o vlasy.

Vloit do koku

 Dlouhotrvajc barva na vlasy 6 Tmav blond 100ml/HENNAPLUS

   Henna - prodn barva na vlasy, etrn barvy na vlasy (dmsk)

Cena:
309,00 K

Syt, tmav blond barva s hndm ndechem pro stedn blond a svtle hnd vlasy. HennaPlus dlouhotrvajc barvy pin krsn, trvanliv a intenzivn barvy, okouzlujc lesk a vyvenou pi o Vae vlasy. Pouit bylinn extrakty revitalizuj vlasy a rove je chrn a vyivuj u bhem procesu barven. Bezbarv extrakt z Henny zajist ndhern jiskiv lesk. Pidan extrakt ze slunenicovch semnek vborn chrn strukturu vlas i samotnou barvu ped psobenm UV slunenho zen. Vae nov barva Vm tak vydr jet dle a po 3 msce. Hennaplus dlouhotrvajc barvy maj navc sv vni dky prodnm bylinnm esencm. HENNAPLUS profesionln pe o vlasy.

Vloit do koku

 Dlouhotrvajc barva na vlasy 6.35 Okov 100ml/HENNAPLUS

   Henna - prodn barva na vlasy, etrn barvy na vlasy (dmsk)

Cena:
309,00 K

Stedn hnd barva v teplm, okovm odstnu pro svtle blond a svtle hnd vlasy. HennaPlus dlouhotrvajc barvy pin krsn, trvanliv a intenzivn barvy, okouzlujc lesk a vyvenou pi o Vae vlasy. Pouit bylinn extrakty revitalizuj vlasy a rove je chrn a vyivuj u bhem procesu barven. Bezbarv extrakt z Henny zajist ndhern jiskiv lesk. Pidan extrakt ze slunenicovch semnek vborn chrn strukturu vlas i samotnou barvu ped psobenm UV slunenho zen. Vae nov barva Vm tak vydr jet dle a po 3 msce. Hennaplus dlouhotrvajc barvy maj navc sv vni dky prodnm bylinnm esencm. HENNAPLUS profesionln pe o vlasy.

Vloit do koku
Strnky: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
contents ©2023 Vitamina.cz | Standa-David.com