Ve skladem a odesln ihned, dopravn 65 K do 7000 Balkoven a Alza box

Ekodrogerie - SLEVA 10-20% na ve! -> Prac prostedky, mdlov oechy na pran

Mchadlo prdla nahrazujc aviv levandule - vzorek (1 dvka) 30ml/YELLOW & BLUE 

Vae cena: K
Bn cena:10,00 K
Uette - sleva:20% / 2,00 K
Mnostv skladem:3
Mnostv:

ESK VROBEK

Mchadlo zajist, aby ve vaem prdle nezstvaly zbytky pracch prostedk, kter mohou drdit pokoku. Jeho pouvn povaujeme za velmi dleit, zejmna pro alergiky. Koncentrt.

Rozdl mezi aviv a mchadlem 

Aviv funguje podobn jako kondicionr na vlasy - uhlad vlkno tm, e jej obal. Zbytky avive proto zstvaj na prdle a zbytky pracho prostedku v prdle. Mchadlo naopak na prdle neulpv, ale neutralizuje zbytky pracho prostedku, aby se co nejinnji z prdla vyplavily. Mchadlo na bzi kyseliny citronov bambusov ltky nepokozuje. Potvrdil nm to vrobce bambusovho vlkna.

Dvkovn:
30 ml/ 1 uzvr na prac cyklus do mchac lzn. Pi runm pran po vyprn v pracm prostedku dvme mchadlo do ist vody, nechme alespo 10 minut psobit a pak prdlo vymchme.

Ekodrogerie Yellow & Blue neobsahuje ropn derivty, chlr, fosfty, uml parfmy, barviva, odpovae, opticky zjasujc ltky.

Sloen: 15 - 30 % kyselina citronov, < 5 % prodn levandulov extrakt.

« zpt
contents ©2023 Vitamina.cz | Standa-David.com