Ve skladem a odesln ihned, dopravn 65 K do 7000 Balkoven a Alza box

Ekodrogerie - SLEVA 10-20% na ve! -> Prac prostedky, mdlov oechy na pran

Mdlov vloky na pran 400g/YELLOW & BLUE 

Vae cena: K
Bn cena:149,00 K
Uette - sleva:20.13% / 30,00 K
Mnostv skladem:1
Mnostv:

ESK VROBEK

Vloky z klasickho pracho mdla (pvodn mdlo s jelenem) vhodn pro vechny druhy a barvy prdla a teploty 40 °C a vce. Mdlov vloky se snadno rozpoutj v tepl vod. Mete je pout pro pran v ruce i v prace nebo pro vrobu mdlovho slizu. Klasick mdlo se vyrb z tuku (mastn kyseliny), ke ktermu se pid zsada (hydroxid sodn nebo draseln), aby dolo k tzv. saponifikaci - zmdlovatn. Mdlo sniuje povrchov napt vody a tm pomh rozpoutt neistoty. Nae mdlov vloky neobsahuj palmov olej.
 • pro run pran

 • pro pran v automatickch prakch

 • pro alergiky (druh volba po mdlovch oech)

 • pro vechny druhy a barvy prdla

 • vhodn k vrob mdlovho slizu

Pran v prace:

 • vloky rozpustme v tepl vod a rozputn pidme k prdlu pmo do bubnu praky

Dvkovn na 4-5 kg prdla:

 • pi mkk a stedn tvrd vod cca 10 g vloek (2 vrchovat lce)

 • pi tvrd vod pouijeme nejlpe zmkova vody nebo dvku zvme a na 20 gram (4 vrchovat lce)

 • pro run pran pouijeme cca 5 g (1 vrchovat lce) vloek na prac lze (cca 10 l)

V tvrd vod m mdlo snenou innost, nebo se sr s minerlnmi ltkami obsaenmi ve vod. Tyto sraeniny se usazuj v textilu a zpsobuj jeho tvrdnut a zaednut. Doporuujeme proto pouvat zmkova vody (posiluje innost mdlovch vloek) a mchadlo prdla, kter v mchac lzni rozpout sraen a usazen zbytky mdla a usnadn tak jejich vyplchnut s mchac vodou. Tvrdost vody urte s pomoc testovacho psku.

Siln zneitn prdlo doporuujeme pedem namoit do blicho ppravku PUER, skvrny a neistoty ped pranm oetete luovm mdlem.

Pro Tierra Verde nabz mdlo obsahujc ltku ivoinho pvodu?

Lj je odpad ze souasn produkce masa, kter by jinak zstal nevyuit. Mdla z loje jsou cenov dostupn pro kadho a pitom lehce biologicky odbourateln. Pro ns jsou z tchto dvod akceptovatelnj ne mdla vyroben z palmovho oleje nebo GMO rostlin. Take proto :-)

Mdlov sliz

Mdlov sliz je ekologick, inn a velmi levn prostedek na pran vekerho prdla. Jeho domc vroba je snadn a rychl.

Vhody a nevhody

 • Mdlov sliz je nezvadn pro produ, neobsahuje dn fosfty a barviva, je levn a nezpsobuje alergie.
 • Ve tvrd vod je pran s mdlovm slizem velmi problematick mdlo se v n sr. Dochz k vraznmu ednut prdla, kter je zpsobeno sraenm mdlem i neistotami usazenmi v textilu. Proto doporuujeme spolu se slizem pouvat i mchadlo.

Ingredience

 • 175 g mdlovch vloek nebo mletho olivovho mdla na pran. 
 • 150 g prkov prac sody (rozpout tuk, zmkuje vodu, odstrauje skvrny a dezinfikuje)
 • voda

Postup
Mdlov vloky nasypeme do kyblku s asi litrem hork vody a za stlho mchn nechme rozpustit. Pidme sodu, mchme a tak nechme rozpustit. Cel kyblk dolijeme horkou vodou do 10 litr. Vody me bt vce i mn, sliz je pak id nebo hust, podle eho upravujeme dvkovn. Po vychladnut m gelovou a pudinkovou konzistenci.

Pouit
Sliz dvkujeme pmo do bubnu praky, cca 250 ml na jedno pran. Dvka zvis na koncentraci slizu a stupni zneitn prdla. Ideln dvkovn zjistte po nkolika prvnch pranch.

Jak na skvrny
Skvrny od jdla, krve i trvy ped pranm oetme luovm mdlem, siln zneitn prdlo namome do lzn s odstraovaem skvrn PUER.

Ekodrogerie Yellow & Blue neobsahuje ropn derivty, chlr, fosfty, uml parfmy, barviva, odpovae, opticky zjasujc ltky.

Sloen: > 30 % mdlo (sodn soli mastnch kyselin - bez palmovho oleje), < 5 % vonn ltky (obsahuje d-limonene, benzyl salicilate, citronellol, geraniol), kemiitan sodn, chlorid sodn, hydroxid sodn.

« zpt
contents ©2023 Vitamina.cz | Standa-David.com