Ve skladem a odesln ihned, dopravn 65 K do 7000 Balkoven a Alza box

Ekodrogerie - SLEVA 10-20% na ve! -> Prac prostedky, mdlov oechy na pran

Olivov prac gel na vlnu a hedvb Sensitive (Neutral) 1l/SONETT 

Vae cena: K
Bn cena:229,00 K
Uette - sleva:10.04% / 23,00 K
Mnostv skladem:2
Mnostv:

Ppravek na vlnu, hedvb a jemn vlkna, pro run pran i pran v prace pi nich teplotch do 40°C. Gelov konzistence oet choulostiv tkaniny zvl᚝ jemnm zpsobem.

ada Neutral uren pro alergiky a osoby s citlivou pokokou.

Dvkovn:
Pran v prace: na 4,5kg prdla. 60-90ml ppravku nalijte do pslunho zsobnku. NENALVEJTE PMO NA SUCH PRDLO. Pidejte 40ml avive Sonett. Run pran: 10-30ml na 5l vody.

Zsady ekologick drogerie Sonett:

  • Vrobky jsou 100% odbourateln, v du hodin a dn se ve vod zcela rozlo na bn prodn sloky.
  • Suroviny pouit pi vrob pochzej z bio-dynamickho nebo ekologickho zemdlstv, nebo volnho sbru.
  • Sonett odmt pouvat psady kodliv pro ivotn prosted a pro zdrav lovka.
  • Voda pouit pi vrob je bio-dynamicky rytmizovn a do produkt Sonett jsou pidvny smsi energeticky silnch bylin a esence drahch kamen a kov.
  • Sonett je jako jedin vrobce ekodrogerie dritelem dvou ekocertifikt.

Pvod a vlastnosti jednotlivch sloek:
OLIVOV MDLO: z olivovch hj stedomosk oblasti Itlie, panlska a ecka pochzej plody, z nich se mechanickmi postupy, jako je lisovn a odsteovn, zskv olivov olej v ekologick kvalit. Zmdelnn olej tvo hlavn soust Olivovho pracho prostedku na vlnu a hedvb. Olivov olej je nejlep olejovou surovinou pro jemn mdlo s nslednm promaovacm inkem. Jeho vyven sloen mastnch kyselin, jeho liv, harmonizujc inek na srdce a krevn obh a pozoruhodn vvoj olivovnku v sedmiletm rytmu ukazuj zvltn vztah tohoto oleje k lovku. MDLO Z EPKOVHO OLEJE: epkov olej zmdelnn louhem draselnm slou k poslen istic schopnosti. epka pat vedle lnu a slunenice k nkolika mlo olejninm, kter jsou v naem mrnm stedoevropskm klimatu pstovny pro zskvn oleje, a to rovn v ekologick kvalit. ETANOL: zskv se zkvaenm krobnatch rostlin jako kukuice a brambor. Etanol pomh udrovat mdlo v tekutm stavu a zlepuje zrove schopnost pracho prostedku rozpoutt tuky. CUKROV SMEDLO: cukr, krob a kokosov tuk jsou suroviny k zskn pouvanho cukrovho tenzidu. Podl cukrovho tenzidu je takovm zpsobem pizpsoben obsahu mdla v pracm prostedku, aby slouil k tomu, e bude vpenat mdlo tvoc se u tvrd vody udrovat v jemnm rozptlen a zabraovat usazovn na prdle.

Zvltnosti produktu:
Kvalitn lisovan olivov olej je v tomto produktu zpracovvn na mdlo, kter m vynikajc istic, oetujc a nsledn promaujc inky na textilie z vlny a hedvb. Za pomoci cukrovho tenzidu vznik jemn prac prostedek na bzi mdla; tento prostedek je i u tvrd vody snadno pouiteln a zachovv si vechny pozitivn vlastnosti.

Technick daje:
Za teplot pod 10 °C se produkt mn a ponkud houstne a zakaluje se, co za tepla, resp. po mrnm protepn opt zmiz.

Biologick odbourvn:
Mdlo z rostlinnch olej m tu vynikajc vlastnost, e bezprostedn po pouit se sluuje s vpnkem, obsaenm vdy v odpadn vod, na vpenat mdlo. Tm se bhem nkolika mlo hodin neutralizuje aktivn povrchov inek napadajc iv organismy (primrn odbourvn). Vpenat mdlo je pak mikroorganismy ze 100 % odbourvno na oxid uhliit a vodu (sekundrn odbourvn). Etanol lze bez omezen mchat s vodou, a bhem nkolika hodin se proto opt zaleuje do prodnho kolobhu. Pi procesu vroby cukrovch smedel se z rostlinnch surovin krobu, cukru a tuku zskvaj sti, kter vak zstvaj ve sv pirozen struktue pln zachovny. Pro mikroorganismy je proto snadn rychle a pln tyto smedla rozloit.

Obaly:
Cel obal je recyklovateln.

Zem pvodu: Nmecko 

Sloen: BIO mdlo z olivovho oleje (> 30%), BIO mdlo z epkovho oleje (5 - 15%), rostlinn alkohol - etanol (1 - 5%), cukern tenzidy (5 - 10 %), BIO levandulov terick olej (< 1%), energeticky aktivn rostlinn a minerln psady (< 1%), pravotoiv ven voda (do 100%).

  EcoControl

ECO GARANTIE

« zpt
contents ©2023 Vitamina.cz | Standa-David.com