Ve skladem a odesln ihned, dopravn 65 K do 7000 Balkoven a Alza box

Ekodrogerie - SLEVA 10-20% na ve! -> Prac prostedky, mdlov oechy na pran

Prac gel na barevn prdlo 1,5l/SONETT  

Vae cena: K
Bn cena:259,00 K
Uette - sleva:10.04% / 26,00 K
Mnostv skladem:4
Mnostv:

etrn a efektivn pere barevn prdlo pi 30, 40 a 60 stupnch C. Vhodn pro vechny barevn tkaniny z bavlny, lnu, konop, mikrovlken a jejich sms. Vydatn skvrny na stlobarevnm prdle doporuujeme pedem oetit Mdlem na skvrny SONETT.  

Dvkovn na 4,5kg prdla (mrn pinav - velmi pinav):
mkk voda: 40-80ml
stedn tvrd voda: 50-90ml
tvrd voda: 70-110ml
velmi tvrd voda: 90-130ml
Akoliv se dvkovn odvj od tvrdosti vody, tm vtina vodovod v R dodv vodu stedn tvrdou. Vjimkou jsou soukrom studny.

Zsady ekologick drogerie Sonett:

  • Vrobky jsou 100% odbourateln, v du hodin a dn se ve vod zcela rozlo na bn prodn sloky
  • Sonett odmt pouvat psady kodliv pro ivotn prosted a pro zdrav lovka.
  • Suroviny pouit pi vrob pochzej z bio-dynamickho nebo ekologickho zemdlstv, nebo volnho sbru
  • Voda pouit pi vrob je bio-dynamicky rytmizovn a do produkt Sonett jsou pidvny smsi energeticky silnch bylin a esence drahch kamen a kov
  • Sonett je jako jedin vrobce ekodrogerie dritelem dvou ekocertifikt

Pvod a vlastnosti jednotlivch sloek: 
MDLO, CUKROV TENZID a DERIVTY KOKOSOVHO OLEJE se v tomto tekutm pracm prostedku vzjemn posiluj a dopluj. Pi vrob MDLA se epkov olej z ekologickho zemdlstv zmdeluje za pomoci louhu draselnho zvltnm postupem bez pivdn tepla zven. MDLO jako aktivn myc ltka v sob jedinenm zpsobem spojuje vechny pro proces pran nezbytn vlastnosti smen neistoty, jejho rozpoutn a nesen. V tomto inku je MDLO zesilovno CUKROVM TENZIDEM a DERIVTY KOKOSOVHO OLEJE, kter se zskvaj z ist rostlinnch surovin cukru, krobu a kokosovho tuku chemickmi pemnami za pomoci kyselin. Zrove je touto kombinac odstranna nevhoda MDLA, kterou je tvorba vpenatho mdla, je se pi nepesnm dvkovn avive me usazovat na prdle. ALKOHOL, kter se zskv zkvaenm rostlinnch krob, slou k tomu, aby byl prac prostedek udrovn v tekutm stavu, a umouje tak vysokou koncentraci aktivn istic ltky.

Zvltnosti produktu:
Zvltn energeticky sporn metoda zmdelovn, pouit olej a terickch olej z ekologickho zemdlstv a na tekut prac prostedek vyloen pzniv pomr ceny k mnostv vypranho prdla, to jsou vynikajc znaky tohoto produktu.

Technick daje:
Za teplot nich ne 10-15 °C se produkt mn a ponkud houstne a zakaluje se; tyto zmny za tepla, resp. po mrnm protepn opt zmiz.

Biologick odbourvn:
MDLO z rostlinnch olej m oproti vem ostatnm isticm ltkm tu zvltnost, e bezprostedn po pouit se s vpnkem obsaenm vdy v odpadn vod sluuje na vpenat mdlo a samo se tak neutralizuje ve svm povrchovm inku na vodn organismy (primrn odbourvn). Vpenat mdlo je pak ze 100 % rozkldno mikroorganismy na oxid uhliit a vodu (sekundrn odbourvn). Pi procesu vroby CUKROVCH TENZID a DERIVT KOKOSOVHO OLEJE se z rostlinnch surovin krobu, cukru a tuku zskvaj sti, kter vak zstvaj ve sv pirozen struktue pln zachovny. Proto je pro mikroorganismy jednoduch tyto tenzidy pln odbourat. MDLO, CUKROV TENZIDY a DERIVTY KOKOSOVHO OLEJE jsou OECD povaovny za biologicky snadno odbouralen.

Obaly:
Cel obal je recyklovateln.

Zem pvodu: Nmecko 

Sloen: bio mdlo z epkovho oleje (> 30%), citrty (5 - 15%), cukern tenzidy (5 - 15 %), derivty kokosovho oleje (1 - 5%), rostlinn alkohol - etanol (1 - 5 %), sulfatovan ricinov olej (1 - 5%), bio esenciln oleje z citronov trvy, rododendronu, mty a levandule, bio balzamick psady, ven voda. 


  EcoControl

ECO GARANTIE

« zpt
contents ©2023 Vitamina.cz | Standa-David.com