Ve skladem a odesln ihned, dopravn 65 K do 7000 Balkoven a Alza box

Ekodrogerie - SLEVA 10-20% na ve! -> Prac prostedky, mdlov oechy na pran

Ppravek na kroben a ehlen 500ml/SONETT 

Vae cena: K
Bn cena:109,00 K
Uette - sleva:10.09% / 11,00 K
Mnostv skladem:3
Mnostv:

inn a ekologick ppravek pro snadnj ehlen s praktickm rozpraovaem. Pronik do hloubky vlkna, narovn jej a zpevn. Tkanina se pak snadnji ehl a dr tvar. Aby se ehlen stalo radost!

Pouit: Pomoc rozpraovae nastkejte na odv ze vzdlenosti cca 20cm. Nepouvejte funkci napaovn ehliky. Ped pouitm protepat. V ppad ucpn pumpiky, proplchnte teplou vodou.

Upozornn: Nevhodn na hedvb a jakkoliv uml vlkna. Holavina. Ppravek pouvejte pouze ve vtranch mstnostech. Nevdechujte. Pi poit vyhledejte lkae.

Zsady ekologick drogerie Sonett:

  • Vrobky jsou 100% odbourateln, v du hodin a dn se ve vod zcela rozlo na bn prodn sloky
  • Sonett odmt pouvat psady kodliv pro ivotn prosted a pro zdrav lovka.
  • Suroviny pouit pi vrob pochzej z bio-dynamickho nebo ekologickho zemdlstv, nebo volnho sbru
  • Voda pouit pi vrob je bio-dynamicky rytmizovn a do produkt Sonett jsou pidvny smsi energeticky silnch bylin a esence drahch kamen a kov
  • Sonett je jako jedin vrobce ekodrogerie dritelem dvou ekocertifikt

Biologick odbourvn:
MDLO ztrc okamit po pouit, v bezprostedn reakci s vpnkem obsaenm vdy v odpadn vod, sv vlastnost sniujc povrchov napt (primrn odbourvn). Vpenat mdlo je nsledn ze 100 % rozkldno na oxid uhliit a vodu (sekundrn odbourvn). CUKROV SMEDLO a DERIVTY KOKOSOVHO OLEJE jsou zskvny chemickou konverz pomoc kyselin ze surovch materil ist rostlinnho pvodu a kompletn si zachovvaj svou pirozenou strukturu. Pro mikroorganismy je proto snadn je kompletn rozloit. ETANOL je do prodnho cyklu navrcen bhem nkolika hodin.

Obaly:
Cel obal je recyklovateln.

Zem pvodu: Nmecko 

Sloen:5 - 15% rostlinn alkohol (ethanol), 1 - 5% rostlinn krob BIO,

  EcoControl

ECO GARANTIE

« zpt
contents ©2023 Vitamina.cz | Standa-David.com