Ve skladem a odesln ihned, dopravn 65 K do 7000 Balkoven a Alza box

Prodn a alternativn medicna, doplky stravy, tinktury, byliny, liv masti a oleje -> NADJE-Mgr. Jarmila Podhorn - bylinn vtaky, smsi a kry, gemmoterapie -> Gemmoterapie - vtaky z pupen

Re pkov-jedle-habr P42 - vtaek z pupen 50ml/NADJE  

Cena: K
Mnostv skladem:1
Mnostv:

Tinktura z pupen re pkov, jedle a habru. Stimulace obrannch reakc, imunitnho systmu a odolnosti vi mikroorganismm, pzniv psoben na dchac cesty a na fyzick stav organismu, podpora trven a stevn funkce, podpora udrovn struktury kost a zub, posilujc inek na hlasivky a plce, podpora regenerace jatern tkn, pzniv vliv na prduky a plce, optimalizace srlivosti krve.

Re pkov - zajmavosti:

Re tvo kek s ostny na vtvch a s plody pky obvejitho tvaru erven barvy. Roste po cel Evrop, u ns ji najdeme na strnch a mezch. Nai pedkov dvali pkovou ri do souvislosti s ohnm a bojitm, nap. stedovc bsnci vyuvali pro bitevn pole nzev rov zahrada. man zaslbili ri pkovou bohyni lsky Venui. Z rovch ke se vyuvaj kvty v kosmetice, hlavn ale plody vyhledvan pro velk mnostv vitamn, hlavn C a B. Velmi inn jsou brzy z jara sbran pupeny, zpracovan na cennou tinkturu. pkov re je velmi oblben pro povzbuzujc inky na imunitn systm, posilovn pirozen obranyschopnosti a odolnosti organismu. Psob pzniv i na dchac cesty v chladnm obdob a na celkov fyzick stav organismu. Podporuje rovn trven, pispv k normlnm stevnm funkcm. Pomh udrovat pohybliv a prun klouby.

Jedle - zajmavosti:

Je to vysok stlezelen jehlinan, kter me doshnout vky a 50 m. Dnes je oblbenm vnonm stromkem ve stedn Evrop, kde se j k vldkyn lesa. V severn Evrop byla jedle povaovna za strom nesmrtelnosti. Devo i jehli obsahuje tsloviny, silice a tak vitamny A, C a E. Pro podprn ely, nejastji pro mlad organismus, se vyuv tinktura z konek vtviek. Jedle je prospn pro povzbuzen obranyschopnosti organismu. M pzniv inky na kosti, zejmna udrovn hustoty jejich struktury a podpora jejich mineralizace. Jedle pzniv psob tak na stavbu zub, posiluje hlasivky a plce.

Habr - zajmavosti:

Habr je strom dosahujc vky a 25 m, je rozen od Francie po Itlii, od Ukrajiny pes Rusko a po Malou Asii. Plodem jsou oky, cenn je devo hlavn jako palivo. Dnes jsou ale nejvce vyuvny pupeny k vrob tinktur, kter maj etn pzniv inky na fungovn organismu. Habr podporuje regeneraci jatern tkn, pispv k normln srlivosti krve. Pomh udrovat sprvnou funkci prduek a plic, usnaduje dchn.

« zpt
contents ©2023 Vitamina.cz | Standa-David.com