Ve skladem a odesln ihned, dopravn 65 K do 7000 Balkoven a Alza box

Eko a zdrav domcnost -> Biobavlna - prostradla, runky, osuky, taky, sovky, ...

Taka pltn biobavlna erven/PRO-BIO 

Cena: K
Mnostv skladem:1
Mnostv:

Klimaticky neutrln textil je vyroben ze 100% biobavlny a vhradn za vyuit obnovitelnch zdroj energie - vtrn a solrn. Rozmry cca: ka 35cm, vka bez ucha 43cm/s uchem 71cm.

Odvn prmysl pat dlouhodob k nejvtm svtovm zneiovatelm ivotnho prosted a negativn dsledky zanechv tradin i v sociln oblasti. Jde to vak i jinak. Do naeho sortimentu jsme se rozhodli zaadit tak vrobky z biobavlny vyrbn klimaticky neutrln cestou (z kolekce EarthPositive™). Tyto produkty dokazuj, e vrobu a zpracovn bavlny je mon realizovat i bez kodlivho vlivu na pdu, vodn zdroje a obyvatele Zem - a u se jedn o lidi, zvata i rostliny - a tak bez kodlivho vlivu na zemsk klima.

Taka se vyrb ze 100% organick bavlny, vypstovan v Indii v podmnkch kontrolovanho ekologickho zemdlstv. Lokalita, ze kter bavlna pochz, nebyla zvolena nhodou. Je to oblast, kter zskv 95 % vody z monzunovch de, take nevznik nutnost budovat rozshl zavlaovac systmy, kter jinde asto pipravuj obyvatele a ivotn prosted o drahocenn vodn zdroje.

Bavlna nen zatena zbytky chemickch postik, protoe ekologick zemdlstv bojuje proti kdcm pirozenmi zpsoby a pouv zsadn prodn hnojiva. Takto vypstovan organick bavlna se potom zpracovv lokln, nepev se zbyten na velk vzdlenosti.

Tovrna vyuv zsadn energii vyrobenou z vtrnch elektrren a proces barven zase spolh na solrn energii. Hotov textil se do Evropy nedov letecky, nbr po moi, co znamen dal snen emis sklenkovch plyn. V souasn dob se tak pi vrob kolekce EarthPositive™ podailo snit emise sklenkovch plyn o celch 89 %!

Bhem celho vrobnho procesu se psn dodruj etick pracovn podmnky. Krom provrek FLO (Fairtrade Labeling Organisations International) a GOTS (Global Organic Textile Standard) probhl tak nezvisl hloubkov audit nadace Fair Wear, ovujc funknost princip spravedlivho a etickho podnikn. Nadace kontroluje, zda se se vemi zamstnanci a dodavateli zachz humnn a civilizovan, a prostednictvm dlouhodob spoluprce se zasazuje o to, aby se tyto zkladn standardy neustle zvyovaly a rozvjely.

Ilustran foto vech barev.

« zpt
contents ©2023 Vitamina.cz | Standa-David.com