Dopravné 65 Kč do 6000 Balíkoven, vše skladem (na objednávku pouze Zdravé světlo)

Minerály, polodrahokamy, bižuterie, šperky stříbro Ag 925/1000, dárky -> Minerály, polodrahokamy, lampy, solné svícny, dárky, ezoterika, odrušovače, Teslovy destičky -> Donuty se spirálou, odrušovače, Teslovy destičky

Teslovy destičky - čakrový přívěsek kulatý průměr 3,6cm, barva oranžová 

Cena:
Množství skladem:0

Zářivá energie naplňuje vesmírný prostor. Zářivá energie má na lidský organismus velmi blahodárný vliv. Obsahuje totiž prainformace, které potřebuje každá živá bytost ke své existenci. Kromě toho má "čistící" účinek na škodlivé elektrické a elektromagnetická pole z okolí (elektrosmog). Představujeme Vám sérii energetizujících destiček, pojmenovaných po objeviteli způsobu zachytávání, Nikolu Teslovi. Vyrábějí se v osmi barevných odstínech, každá se specifickým účinkem v oblasti psycho-somatické harmonizace a stimulace lidského organismu. Nejsilnějších příznivých účinků se obecně docílí použitím destičky fialové barvy, přičemž ostatní barvy jsou vhodné pro selektivní účely a specifické použití.

Symbolika barev a účinky barev duhy:

Teslovy destičky jsou vyráběny v sedmi barevných odstínech, fialová je jedním z nich. Barevná frekvence destičky způsobuje rezonanci s příslušnou čakrou stejné barvy, čímž se zvýší účinnost vlivu energetického pole destičky (nefrekvenčního pole) na energetické pole čakry.

Kromě: 

  1. zmíněné fialové, která se vyznačuje všeobecně léčivými a oživujícími účinky, odpovídajícími fialové barvě spektra a sedmé čakře (energetické centrum na vrcholku hlavy), existují také destičky: 
  2. tmavě modrá (indigo), které posilují šestou čakru - čelo (duševní a duchovní síla, intuice), 
  3. tyrkysová (bleděmodrá) - pátou čakru krku (vyrovnanost, komunikace, na fyzické úrovni imunitní systém), 
  4. zelená - čtvrtá čakra srdce (srdce a krevní oběh, emoce), 
  5. žlutá - solární plexus (životní síla, veselost), 
  6. oranžová - druhá čakra pod břichem (ledviny, na psychické úrovni kreativita a společenskost) a 
  7. červená - první čakra "kořenová" (základní životní funkce, přežití, na mentální úrovni schopnost prosazování).

K posílení určité slabší stránky osobnosti nebo na ztlumení konkrétních zdravotních problémů je tedy vhodné použít destičky patřičné barvy s vlastním specifickým účinkem. Účinek barev je v případě Teslových destiček zdůrazněn působením nefrekvenčního pole, které reguluje a posiluje blahodárné účinky jednotlivých barev.

Účinek Teslových barevných destiček je nejsilnější působí-li přímo na odpovídajícím energetickém centru těla - hlava, krk apod. Velice dobrých účinků lze docílit také nošením destiček v kapsách, v kabelce, apod.

Následující popis specifického působení jednotlivých barev byl převzat z knihy "Meditace s barvami" od Clarissa Ray.

Barva červená

V starověkém Egyptě byla symbolem životní síly, vyjádřením energie, rozdávající teplo a ochranu. Rudá, barva změn, symbolizovala také destruktivní síly, jako například v symbolice Setha, boha pouště. Připisovaly se mu ohnivé vlasy a rudé srdce - které se dovedlo rychle rozzuřit.

Rudá, barva krve a životní síly je ve své podstatě barva psychická. Spojení s energií ohně představuje čirou energii a symbolizuje hluboké lidské vášně: lásku a nenávist, odvahu a pomstu. Kvalitou je to barva teplá až horká, vibrující, neklidná, působením je stimulující, povzbuzující až dráždící, expanzivní.

Základní psychický element rudé barvy - barvy ohně - je na úrovni fyzických vjemů pojímán v souvislosti s procesem pálení a hoření, jako forma vyjádření intenzivních a "ohnivých" emocí lásky a nenávisti, na duchovní úrovni jako inspirace plná oduševnění přecházející v osvícení, která je v křesťanské terminologii popisována obrazem "ohnivých jazyků". Rozplynuvší se silné pocity lásky a nenávisti mohou, podobně jako inspirující duchovní zážitky, způsobit duševní proměnu hlubokého stupně, který se v alchymistickém slovníčku nazýval "rubedo" - zčervenání.

Psychologický obraz rudé jako barvy krve má spojení s vitální životní sílou, pozvedávající erotiku, boj a smrt. Krev tu má spojení s vášní, utrpením a představou o oběti, ale i ta se dá pochopit jako stupňování a součást života.

Rudá instinktivně přitahuje takový typ lidí, kteří mají smysl pro praktickou realitu, jsou "uzemněni" a umí se prosadit. Jsou to typy aktivní a většinou psychicky silné, extrovertní a impulzivní, se sklony k přílišné energičnosti a agresivitě. Jsou vysloveně optimističtí a od života toho očekávají moc, nejraději by byli vždycky v dobré náladě. Toto odpovídá aspektu rudé jako oblíbené barvy dětí. Rudou barvu u oblečení upřednostňují většinou extrovertní osoby. Když osoba klidné povahy nosí příliš často oblečení rudé barvy - může to být také rudá jemnějších odstínů - pak buďto má zapotřebí energetických vlastností a tepla této barvy, nebo skrývá své skutečné city za touhle nápadnou zevní fasádou.

Červená destička stimuluje fyzické tělo, smysly a nervový systém. V souvislosti s tím slouží k posílení životních funkcí. Její vlnová délka je v souladu hlavně s emocemi, méně už s mentálními schopnostmi a se soudností. Má ovšem jednoznačně povzbuzující účinky, také na psychiku a podněcuje vlastnosti připisované Marsu, jako jsou síla, odvaha, schopnost a nadšení. Červenou je možno využít u stavů nedostatečné vitality a odpovídajících tělesných potížích jako kupř. nízký krevní tlak, nedostatečné prokrvování. Rudá je přirozeným lékem na studený "modrý" stav. Chybějící rudá v auře člověka, nebo-li odmítání rudé může být indikací nedostatečné životní síly, radosti ze života a slabě rozvinutý sexuální zájem. Červená destička může být tedy použita také na povzbuzení činnosti pohlavních orgánů, proti frigiditě a impotenci. Už duševní představa této barvy je účinná. Vizualizace a meditace s červenou a použití červené destičky se doporučuje při nedostatečném smyslu pro realitu, nedostatečném "uzemnění" (kořenové čakry) a při nedostatku energie, což se může projevovat také formou depresí, strachu a stavů úzkosti. Rudá, jako energie s tendencí rozpínavosti, se může uplatnit při vyrovnávání pocitů "tíže", která se projevuje ztíženou tělesnou i duchovní pohyblivostí. Červená se zamlouvá spíše extrovertním typům lidí a je primárně přiřazena externím vjemům.

Je ji potřeba nasazovat s mírou a opatrně, protože svým silným vyzařováním může působit příliš povzbudivě, obzvláště na lidi, kteří lehce podlehnou vzrušení a kteří jsou přespříliš aktivní. Tito lidé by měli jako barvu oblečení a bytových doplňků upřednostnit slabší odstíny rudé - růžovou až růžovočervenou. Příliš intenzivní odstíny červené resp. vysoká koncentrace rudé barvy může zhoršit zápaly a horečky a na mentálně-emocionální úrovni může docházet k nežádoucím účinkům: jestli energie, která byla "probuzena" červenou barvou nenajde konstruktivní formu pro své vyjádření, může způsobit nervové vypětí a neklid, protože se tato energie začne rozplývat v organizmu a tím ho oslabí.

Barva oranžová

Oranžová je smíšená barva, která má v sobě energii rudé i žluté. Obsahuje tedy vyrovnávající prvek, který současně působí na fyzickou kondici (červená) a inteligenci (žlutá), přičemž nemá ani silný sexuální podtón červené, ani čirou intelektualitu žluté. Jak u každé smíšené barvy, ani tady není jednoduché zharmonizovat se s její vlnovou délkou, což zpozorují zejména nervózní a neklidné osoby.

Oranžová vyjadřuje vitalitu a sílu ducha. Dle Riedela se v případě oranžové jedná o barvu, u které tělesná a emocionální stránka už dostaly svůj cíleně nasměrovaný pohyb a formu projevů. Podobně jako červená, má také oranžová hřejivé a oživující účinky a dodává energii především nervovému systému, co se projeví vyšší kapacitou pro zvládání stresu a větší radostí ze života. Oranžový paprsek souvisí s formou energie, které se dostává lidskému organismu ze sluneční záře. Barva tedy působí jako "energetizující tonikum" a má přímou účast na zvyšování tělesné energie. Svým duchovním aspektem (žlutá) přispívá k hlubšímu pochopení způsobu využití energie, než by tomu mohlo být v případě červené. Jako projev duchovně nasměrované energie má oranžová své zastoupení na astrální úrovni. Jako most mezi fyzickým a duchovním principem je velice důležitá pro přijímání a vizualizaci myšlenek a její psychicko-mentální účinky jsou: - posiluje optimizmus, odvahu a sílu vůle. Pod vlivem oranžové je také pocit závazků a city ve vztazích. Směs vitální a duševní síly může pozitivně přispívat k souhře celkem různorodých prvků.

Jako teplá, veselá barva může oranžová pomáhat potlačit životní obavy a blokády. Je vynikajícím lékem na pocity omezování a ohraničování a dává, jako "zápalná jiskra", pocit svobody. V stavech nedostatku energie a obecného nezájmu o svět kolem sebe, duševní letargie a pocitů neschopnosti vyhovět požadavkům života, se osvědčila oranžová jako vynikající katalyzátor. Nehledě na její osvěžující účinek na lidský organismus, podporuje rozvíjení vědomí a rozhled, napomáhá lehčímu příjímání a zpracovávání myšlenek a idejí. Posiluje pozitivní myšlení a sebedůvěru a jako "barva nebojácnosti" je účinným prostředkem proti depresi. Vizualizace a meditace s oranžovou a použití oranžové destičky je vhodné také při přecitlivělosti člověka na okolí, které se může projevit formou alergií, stavy emočního a tělesného vypětí a potlačujícími mechanizmy.

Oranžová má vyloženě pozitivní vibrace a proto je nutno dohlížet, aby její nadměrným použitím nedocházelo k nervovému vypětí. V případě, že by se její vyzařování jevilo příliš intenzivní, je doporučováno přiklonit se ve volbě oblečení a bytových doplňků k jemnějším odstínům - broskvové. Doporučuje se vyrovnávat účinky oranžové spojením se slabší, harmonizující barvou, kupříkladu s modrou nebo se zelenou.

Barva žlutá

Svou spojitostí se sluncem je žlutá velice stará symbolická barva.

V hinduismu se spojuje žlutá se světlem, životem a nesmrtelností, v buddhismu s nenáročností, půstem a touhou po osvícení. Žlutá jako barevný symbol duchovna a intelektu koresponduje s mentální úrovní. Je to paprsek s nejvyšším podílem světla. Jeho positivní magnetické vyzařování podněcuje duševní schopnosti a dává schopnost nacházet radost v duševních činnostech. Působí inspiračně a pomáhá k vizualizaci. Pozitivně ovlivňuje aktivaci intelektuální stránky člověka a je proto vhodná jako barva prostoru, kde se věnují duševním aktivitám. Barva žlutá - čili barva slunce - má vysokou frekvenci, která je ale úplně jiné kvality, než je frekvence barvy červené. Je sympatická lidem vznešeně inteligentním s kreativními rysy. Přímý výraz rudé zde nabývá charakter tvořivosti. Je to dobrá barva pro všechny umělce.

"Žlutý" typ je duševně svěží a aktivní. Se žlutou se spojuje optimismus, veselost, harmonicky vyrovnaný životní postoj. Obecně řečeno je žlutá barvou štěstí, moudrosti a představivosti a vyhovuje typu "duševních dobrodruhů", kteří mají zapotřebí stálé změny, svobodu a hledají vždycky něco nového. I v tomhle smyslu je žlutá výrazem aktivity orientované ven a působí inspirujícím a osvobozujícím způsobem.

Nápadné odmítání nebo odpor ke žluté může značit strach z pohledu do svého nitra a ze svých vlastních citů a hnacích sil. Někdo, kdo nemá rád žlutou, je mnohdy uvězněn ve vlastních myšlenkách a točí se v kruhu. Odmítání žluté, nebo taky zlaté, což je její "vyšší oktáva", nebo-li chybějící žlutá v auře, může indikovat depresivní náladu nebo depresi. Projevuje se to nejenom nedostatečnou duševní otevřeností a strachem z nového, ale také nedostatkem sluneční energie a tím nedostatkem radosti ze života.

Harmonickou aktivací intelektuální stránky může žlutá na druhé straně pomoci také těm osobám, které jsou příliš otevřené, t. j. nedostatečně chráněné, nebo příliš kreativní.

Žlutá má zvláště stimulující vliv na všechny nervová onemocnění, protože je spojena s energií solárního plexu, "mozku" nervového systému. Vizualizace a meditace s touto barvou a použití žluté destičky má blahodárné, povzbuzující a posilující účinky na nervy. Pomáhá proti melancholickým a pesimistickým náladám. Na lidi, kteří mají pocit životní prohry, a z nedostatku duševně-duchovní energie také pocit, že nezvládají požadavky, které na něj klade sám život, má žlutá uvolňující účinky.

Žlutá představuje protipól k negativním pocitům, protože vyzařuje světlo a teplo, optimismus a radost. Také při alergii a problémech s dýcháním jako výrazu blokády a životních obav, se osvědčilo použití žluté destičky.

Při používání žluté je nutno dbát na určité omezení: jestli je někdo intelektuálně nadměrně aktivní, doporučuje se nasazovat tuto barvu jen sporadicky. Žlutá, která podpoří tvořivost a fantazii, originalitu a mnohostrannost, může svádět k abstrakci a "vzdušným zámkům". Také v případě vnitřní nervozity a neklidu se doporučuje použít žlutou destičku jenom na kratší dobu, případně v kombinaci s doplňující fialovou barvou.

Když si vybíráme oblečení a bytový textil, je důležité vybírat si ten správný odstín, protože už v tradiční symbolice je žlutá dost ambivalentní barva. Teplé, rudě zbarvené odstíny sluneční zlatožluté jsou vyloženě barvy života. Ale tam, kde je moc světla, jak je tomu v případě žluté, musí být i stín: ostře zelená, lámaná až "špinavě" žlutá je barvou nemoci a smrti, pravděpodobně kvůli spojitosti se žlutou žlučí. Na tělesné rovině se projevuje žloutenkou a také nažloutlou barvou pleti při nevolnosti a otravách. Příslovečná "sírově žlutá" má tak v alchymii, jak ve slovníčku C. G. Junga, který k ní přirovnával psychoterapeutický proces proměny, "uvolňující a nebezpečně kreativně spouštějící působnost".

Vedle teplé zlatožluté se světlejším odstínům žluté připisuje vysloveně inspirující účinek. Ale podobně jako moc ostré nebo moc tmavé tóny, dozelena zbarvené odstíny jsou asociovány s klamem, lehkovážností a nedostatečným smyslem pro realitu. Může se použitím nevhodného odstínu žluté docílit nedostatek soustředěnosti, který s sebou přináší povrchnost a dráždivou netrpělivost. Barevné odstíny bytových doplňků a doba použití žlutě destičky jsou u této barvy velice důležité.

Barva zelená

Zelená je, do větší míry než žlutá, barvou vyrovnanosti a harmonie, leží totiž uprostřed barevného spektra mezi červenou a fialovou. Proto není ani studená, ani teplá. To odpovídá vyrovnanosti mezi materiálním a duchovně-spirituálním aspektem člověka a podle indických mystiků má zelená barva vyrovnávající efekt mezi příčinou a následkem. Zelená ztělesňuje pozitivní vlastnosti sousedících barev spektra: veselou energii a jasnost žluté a vnitřní pokoj a hloubku modré. Prostřednictvím modré se zde energie žlutého paprsku vyrovnává. Zelená je tedy barvou vyrovnanosti, harmonie a souzvuku.

Zelená jako barva naší planety a přírody odpovídá jemné harmonické vibraci a je životně důležitým faktorem pro naše zdraví a pocit pohody. Základní vjem zelené se spojuje s přírodou a životním prostředím, které jsou nezbytné pro naše přežití, ale také se znovuobjevenou přírodou uvnitř člověka, v jeho těle a psychice. Znamená přijetí zcela rozpolcených a potlačovaných přírodních sil v našem nitru. Zelená reprezentuje sluneční energii v její přirozené formě - chlorofylu. Je to fyzická energie ve zcela vyrovnaném stavu. Zvláště smaragdová zelená je nositelem této životní "prány".

Zelená barva představuje ve svém objektivním (navenek) působení aspekty růstu a pokroku, vevnitř inspiruje subjektivní rovinu klidu a harmonie. Každá barevná vlnová délka má svou objektivní ale také subjektivní rovinu působnosti: objektivní ovlivňuje naší osobnost a náš život, subjektivní pak naše vědomí a smyslové vněmy.

Dokonalým vyjádřením subjektivního aspektu zeleného paprsku je vnitřně vyrovnaný člověk, ztělesňující klid, rozvahu, sympatii a velkorysost. Tento popis v každé kultuře odpovídal moudrému člověku.

Zelená tedy na jedné straně zvyšuje pevnost a uzemnění a na druhé straně klid a vyrovnanost. Chybějící zelená v auře nebo odmítání zelené může upozornit na nedostatečnou rovnováhu celého organismu, nebo slabě vyvinutý smysl pro přírodu.

Zelená má díky své přirozené magnetizující kvalitě pozitivní vyrovnávající vliv na energii těla a především nervového systému a proto je jedním z nejlepších prostředků na posílení organismu při nervové vyčerpanosti a podráždění. Její účinky jsou uvolňující a uklidňující a současně i osvěžující - jako procházka lesem. Má, podobně jako růžová, jemný vliv v souvislosti se srdeční čakrou. Zelená destička má harmonizující vliv také na samotné srdce. Na fyzické úrovni může její vlnová délka pozitivně ovlivnit krevní oběh, regulovat krevní tlak a působit podpůrně při hojení onemocnění srdce. Na psychické úrovni působí na oblast citů a harmonizuje emocionálně vzniklé komplexy.

Pokud srdeční čakra pracuje příliš pomalu, doporučuje se nepoužívat zelenou samotnou a i v kombinaci ne moc dlouho, kvůli její zjemňujícím a uklidňujícím vlastnostem. Tady platí, jak Goethe řekl: "člověk nemůže a nechce jít dál".

Vizualizace a meditace se zelenou a použití zelené destičky je velice účinné proti negativním životním postojům. Na fyzické úrovni pak pomáhá při nervových poruchách, únavě a nespavosti, těžkostech s dýcháním a při vypětí všeho druhu. Zelená pomůže uvolnit tělesný a duševní tlak, zmírňuje hněv a pocity strachu, dodá důvěru, pocit domova a schopnost uvolnit se a někoho či něčeho se vzdát.

Zelená skrze prvky žluté (moudrost) a modré (pravda) dovede probudit a otevřít ducha. Jako barevný symbol harmonie a sympatie odpovídá vyšší duševní rovině. Pomocí zelené destičky se vzletné plány a nápady přivádějí zpět na zem a přetvářejí se na formy, které jsou ve vzájemném souladu. Má uklidňující vliv na nervovou soustavu a mozek a je vynikajícím léčivem proti bolesti hlavy vyvolané napětím.

Také při používání zelené je zapotřebí dbát na míru a vhodné odstíny. Přebytek zelené může totiž způsobit opačný stav a uhnat depresivní stavy. Někdo, kdo podvědomě jednostranně preferuje zelenou možná trpí podvědomými obavami a vybírá si zelenou proto, že mu chybí vnitřní pokoj a vyrovnanost. Tato skutečnost mnohdy naznačuje nedostatek doplňkové rudé barvy.
Ve barevném spektru symbolizuje zelená vlastnosti vyrovnanosti a harmonie. Silnější "jedovatě zelená", která přechází do žluté je naproti tomu výrazem prorážející pudovosti a působí odporně až děsivě. Víc namodrale zbarvená "jedlová" představuje defenzivní a obranné vlastnosti a podpoří udržování a chránění si svých výdobytků.

To vysvětluje touhu "zeleného" typu po bezpečí, která je skombinovaná s neschopností přizpůsobit se nové situaci a se snahou udržet si kontrolu a rovnováhu svého "status quo".
Přenesme se do minulosti, kdy byla zelená asociována s plodností a s mýty o vegetaci, a proto je myšlenkou "zemři a žij" součástí procesu evoluce, nesmrtelnosti a transformace. Když nechceme, aby zelená byla brzdou růstu a vývoje, je třeba se na ní dívat jako na symbol naděje a nekonečné obnovy. V tomhle smyslu ji můžeme považovat za léčivý paprsek sám o sobě.

Barva modrá

Páté čakře (krční) odpovídá tyrkysově modrá (přechod od zelené) a bleděmodrá. Tyto odstíny symbolizují moře, nebe, volnost. Bleděmodrá destička léčí na fyzické úrovni záněty, bolesti hlavy, na psychické pak podporuje trpělivost, spolehlivost, klid. Na duchovní úrovni zesiluje schopnost meditace a přijetí pravdy.

Šesté čakře (čelo) odpovídá tmavě modrá a syté odstíny indigové. Představují půlnoční oblohu, hloubku moří, přeneseně tedy hloubku úvah a myšlenek, přináší zlepšení představivosti a duchovní sílu. Tmavě modrá destička tedy podpoří duševní činnost člověka, uvědomování si světa kolem sebe. Harmonizuje levou a pravou hemisféru a tím vylepšuje mentální schopnosti člověka.

Následující text se týká obecně modré, ale také indigové, t. j. velmi tmavě modré s nádechem do fialova.

Obecně je to barva nejméně smyslná a nejsilněji duchovně inspirující, a tedy (kromě bílé) nejméně materialistická ze všech barev. Z psychologického pohledu je modrá barvou introvertů.

Modrá je tedy i v symbolickém významu, i dle svého psychologického a terapeutického působení, barvou přesně opačnou, než je červená. "Studená", t. j. nedráždící, ale spojující, modř má účinky, které zjemňují nebo zpomalují působení červeno-oranžovo-žluté. Přísluší spíš duchovně-spirituální rovině a spojuje se s hodnotami jako jsou pravda, poznání, moudrost, odevzdanost, věrnost a stálost. Z modré pochází nejvyšší forma inspirace a proto je sama o sobě barvou duchovně založených lidí. To se týká zejména tmavších odstínů modré, jako indigo, která podporuje intuici a mimosmyslové vnímání.

Modrá vlnová délka pozdvihuje vědomí na duchovní úroveň a proto je velice důležitá při meditacích a duchovním uzdravování.

Díky své spojitosti s barvou nebe a moře dostává modrá rozměry nekonečné dálky a hloubky, symbolicky značí pohodu. Transparentností nebe/vzduchu a moře/vody se dostává modré takových kvalit jako jsou čistota, čirost, duševně-duchovní průchodnost. V duchovním aspektu se více objevuje vztah k výšinám nebes, v duševním k hloubce moří. Bledě modrá zprostředkovává člověku pocit transcendentna a nekonečnosti, tmavě modrá - ultramarín je barvou toužení a touhy po dálavách, jakoby vyjádření našeho vnitřního "hledání něčeho skvělého". Zobrazujíc nejvyšší hloubku, je modrá také barvou ženského principu "velké matky" - zde se jedná o barvu, která přechází do hluboké půlnoční černomodré. Podvědomí, říše snů a irealismu, mystiky a meditace právě odsud vyvěrají. Všechny mají společný moment nekonečnosti, v buddhismu je modrá barvou nekonečného pokoje a míru bez hranic.

Modrá je uklidňující, ukolébávající a chladivá barva, s vlastností stahovat se do sebe. Má uklidňující vliv na duši a nervy, je dobrá proti nespavosti.

Bleděmodrá destička pomůže proti duševní vyčerpanosti a přepracovanosti a má uklidňující účinky na lidi, kteří jsou latentně (skrytě) agresivní nebo kteří jsou lehce "na sedmém patře", na lidi přehnaně aktivní a netrpělivé. Bleděmodrá destička umí posílit a ozdravit zhroucený nervový systém a zmírnit duševní napětí. Bleděmodrá dodá pocit klidu a bezpečí, ale přesto působí svým vlastním způsobem povzbudivě na duši a nesvádí k nečinnosti, protože ve skutečnosti "hledá" pozadí a podstatu věcí. Tohle si můžeme lehce představit pokud budeme pozorovat v rámci svých běžných aktivit modré nebe s oblaky, které tudy plují, nebo zčeřenou hladinu jezera, či vlnobití moře.

V podstatě pomocí modré je možné se dostat na takovou rovinu vědomí, která nás spojuje s hloubkou našeho vlastního bytí. Umožní nám dát stranou shon a strach, protože zažijeme spojení s univerzem a prostřednictvím této zkušenosti najdeme klid ve svém vlastním nitru (v sobě).

Modrá barva má, už z hlediska spojení s nebem a zemí, charakter bez hranic, který Luscher popsal jako "uvolněná citlivost, která vyhledává ideál jednoty". Tato základní touha člověka se řídí fyziologickou touhou po spokojenosti a klidu - to vysvětluje potřebu po modré při nemocech a vyčerpání. Pokud u meditací použijeme modrou a namísto uklidňujícího účinku se dostaví nežádoucí uspávající účinky, můžeme to krátce vyrovnat oranžovou nebo žlutou barvou.

Modrá může být také velice konzervativní barvou, protože je spjata s rozvážností, sebekontrolou a pohledem do svého nitra. Především odstíny středně modré jako kupř. kobaltová korespondují s jasnou, racionálně vyvinutou duchovností. Podle toho mohou lidé inklinující převážně k modrým odstínům mít ztuhlou a mírně sobeckou povahu. Jestli je pak důvěra k okolí a s tím související pocit vnitřního bezpečí ochromena, může modrá vyvolat skutečně negativní vlastnosti jako náladovost, apatie anebo - jako odvrácena stránka věrnosti a schopnosti vázat se - lpění na zkušenostech a hodnotách z minulosti.

Na druhé straně modrá ukrývá zcela nekonvenční moment, a sice poznání, že člověk není živ jenom materiální a fyzickou stránkou. Při hledání nových a vzdálenějších duchovních horizontů modrá mnohokrát zanechává překonané normy a ohraničení za sebou a touží po co největší svobodě bez omezení.

Chybějící modrá v auře nebo-li odmítání bleděmodré se dá rozumět jako znak vnitřního nepokoje a neschopnosti hlubší komunikace, také s sebou samotným. Odmítání indigové - podobně jako fialové - může značit chybějící zájem o duchovní život a spiritualitu, protože hlubší odstíny modré - zejména indigo - zesilují duchovní působení modré a současně dodávají prostřednictvím vysoce vyvinuté intuice silnější spojení se životní realitou. Zvýšenou citlivostí se stupňují vněmové schopnosti člověka. Na základě prohloubení intuitivního chápání hraje indigo zvláštní roli v oboru uměleckém a ideovém a je proto vhodnou barvou pro všechny umělce.

Stejně tak, jako nám indigo (tmavě modrá) rozšíří duchovní horizont, může nás osvobodit od strachu a komplexů, frustrace a zábran a umožnit naší vnitřní energii znovu volně proudit. Indigo, jako silně čistící a chladící vibrace, působí přes páteř na mentální a psychické síly člověka. Díky regeneračním schopnostem má silné účinky na duši a na nervy a léčivé účinky na všechny s tím související potíže. Dále pomáhá navazovat vztah s podvědomím a může svým vlivem na negativní postoje pomoci s vyvíjení větší tolerance a pozitivnějšího vědomí. Jak už bylo zmíněno u světlejších odstínů, indigová nám umožní jasněji rozpoznat život v jeho hlubší dimenzi, čímž posiluje zážitek pocitu jednoty.

Negativní stránka indigové je možnost posílení fixních představ a tendencí vracet se v myšlenkách zpět, odmítat odpovědnost, což může vést k stavu izolace. V takovém případu hrozí dogmatismus a duchovní intolerance, přestože je možné využít vibrací samotné indigové na usměrnění těchto energií.

Barva fialová

Fialová - nebo lila - leží na opačné straně barevného spektra oproti červené. Je to nejvyšší světelná vibrace a odpovídá duchovnímu paprsku, který působí na korunní čakru. Sloučením modrého a rudého se ve fialové spojují protipóly jako jsou: moudrost a láska, poznání a vášeň, duše a tělo, nebe a zem, božské a lidské. Fialová barva, odpovídá nejvyšší čakře, ztělesňuje jednotu protipólů - na jedné straně život/sílu/oheň/ pohyb kupředu a na druhé duši/klid/uvolnění/setrvání na místě. V této funkci je fialová barvou mírnosti a umírněnosti. Jestli je možné v případě smíšené barvy zharmonizovat rozpolcenost a iritaci, pak fialová je barvou úplné rovnováhy: vyjádření přání pozdvihnout protiklad mezi objektivním a subjektivním, zažít kouzlo vztahu k světu, úplnou identifikaci a také zažít působení mystiky. Nerozdělená jednota červené a modré odpovídá androgynnímu stavu. Na druhé straně odmítání fialové může naznačovat strach z vlastního vnitřního přání po rozplynutí.

Fialová působí v sedmi aspektech: vitalizuje duchovní energii člověka životodárnou silou a oživuje a rozšiřuje duchovní povědomí svou velice intenzivní, ale ne fyzickou vibrací. I když na vnímání fialové jsou velice citlivé také fyzické smysly. Bez vlivu fialového paprsku by duše takřka zakrněla. Fialová má silně hojící účinky a působí přímo na mozek a nervy. V případě onemocnění je fialová destička zvláště účinná proti duševním a nervovým onemocněním, neurózám, neuralgiím a epilepsií. Fialová je velice uzdravující barva schopna vrátit duševní rovnováhu a vnitřní pokoj. Proto se hodí zejména pro mentálně pracující, velice citlivé a nadané lidi. Kromě toho má silně čistící účinky. Stimuluje vývin psychických a duchovních schopností a proto je, vedle modré, a to zejména v odstínu ametyst, barevným symbolem duchovnosti.

Ametyst jako nejvyšší vibrace podporuje intuici a inspiraci. Fialový paprsek působí jako "živitel" našeho Vyššího Já. Inspiruje lidi k vyšším myšlenkám, umělecké a básnické tvorbě, hudbě, ale také potřebě sloužit a pomáhat. Fialová v auře je indikací idealismu a duchovních vlastností člověka. V dokonalé podobě je ztělesněna u mystiků a učitelů, vizionářů a proroků, básníků a hudebníků.

Ve fialové je spojení důvěry (modrá) a intuice (indigo) povýšeno a obohaceno inspirací a sklonem k vizím a snům. Tímto dokáže fialová rozeznat hnací sílu za vyjádřenou vnější formou a vidět samu sebe jako součást vyšších souvislostí. Proto je fialová také velice citlivá na vibrace svého okolí a lidí kolem. Protože má potřebu mít více času a prostoru sama pro sebe, aby mohla přemítat o svých vnitřních zkušenostech, může vytvářet inspirující prostředí sama pro sebe. Lidé, kteří upřednostňují fialovou jsou zpravidla velice citliví, ale mohou být taky mírně elitární, což souvisí s aspektem duchovní moci, který se ve fialové nachází. Kromě toho se ve své "věži ze slonoviny" nebo "fialové ulitě" vystavují možnosti rychlých výkyvů nálad se stádiema: extáze/iritace/ deprese. I když je vnitřní povaha fialové velice přátelská, nesobecká a nápomocná, může navenek docházet k distancovanému postoji.

Důraz na nemateriální může být v případě fialové spojen s nebezpečím úniků ke svým představám a vytváření fantasijních světů. Namísto aktivity pak nastoupí snění, příliš vystupňovaná spiritualita povede pak k nedostatečné schopnosti rozlišování, což má za následek nejistotu při konfrontaci s realitou. V takovém případě může fialová způsobit depresi nebo dokonce pomatenost.

Vzpomínaný chybějící kontakt s realitou se může patrně zrcadlit také ve skutečnosti, že v přírodě se fialová nevyskytuje nijak často. Pouze například ve zbarvení červánků při západu slunce na podzim a v zimě, u květin jako fialky, šeřík a na jaře a podzim primulky.

Správně používána fialová barva resp. fialová destička představuje vynikající podporu proti nedostatečné soustředěnosti a při meditačních cvičeních. Díky spojení s hypofýzou stimuluje fialová centrum pro intuici a duchovní vnímání. Vizualizace fialové a použití fialové destičky je zejména účinné při poruchách spánku, migréně a depresi, duševní vyčerpanosti a obecně nadmíru vyčerpávajícím životním stylu. O své vyrovnávající a uklidňující účinky se fialová dělí s ostatními chladivými barvami jako modrá a indigo.

Nervové vypětí může vzniknout z nedostatku vyrovnanosti ale také z důvodů odmítání přijímat určité životní procesy a události. Chladivé barvy posilují duchovní stránku člověka, což vede k větší důvěře a vědomému vnímání smyslu života.

« zpět