Ve skladem a odesln ihned, dopravn 65 K do 7000 Balkoven a Alza box

Prodn a alternativn medicna, doplky stravy, tinktury, byliny, liv masti a oleje -> NADJE-Mgr. Jarmila Podhorn - bylinn vtaky, smsi a kry, gemmoterapie -> Bylinn vtaky

Tezalka-alvj-meduka-mta T41- bylinn vtaek 50ml/NADJE - vprodej (minimln trvanlivost do konce 11/2020) 

Vae cena: K
Bn cena:125,00 K
Uette - sleva:76.8% / 96,00 K
Mnostv skladem:1
Mnostv:

Tinktura je sms tezalky, alvje, meduky a mty. M pozitivn vliv na psychick i fyzick stav, podporuje zdrav spnek, optimln relaxaci a dobrou nladu, pzniv psob na produkci, vyluovn lue a na trven, usnaduje dchn, zklidnn trvicho traktu. Dle podpora funkce aludku a stevnho traktu, udrovn zdravho vzhledu ke, udrovn struktury kost v pozdnjm vku, stimulace obranyschopnosti.

Tezalka tekovan - zajmavosti:

Podle starho pslov je stejn nemon pct chlb bez mouky jako lit lidi bez tezalky. Podle jedn z legend se ervenmu barvivu v kvtech k krev sv. Jana. Ji z toho je zejm vznam tezalky pro udrovn dobrho fyzickho i psychickho stavu a kondice. Tezalka roste velmi hojn na slunnch strnch, kde jej lut kvtenstv mnohdy tvo dominantn sloku porostu. Kvetouc na i s kvty obsahuje katechinov tsloviny, flavonov glykosidy, rutin, kvercetin, silici, erven barvivo hypericin, provitamin A, vitamin C a dal biologicky aktivn ltky.

alvj lkask - zajmavosti!

Vytrval, pjemn vonc poloke s fialovmi kvty a se zdevnatlou spodn st. dosahujc vky 1 m. Pochz ze Stedozem, zejm z Balknskho poloostrova, hojn se pstuje v zahradch a v teplch oblastech asto zplauje. alvj byla popsna ji antickmi autory v 1. a 2. stolet, kte ji doporuovali pro rzn ely. Listy a na se dnes pouvaj jako koen a jako tradin prodn produkt pzniv ovlivujc lidsk zdrav. Obsahuj terick olej, tsloviny, hoiny, triterpeny, flavonoidy a fenolov glykosidy. alvj pomh v tle udrovat hormonln rovnovhu, pispv k hladkmu prbhu klimakteria, pzniv psob na stav kost a kloub ve vym vku. Pzniv psob na dchac systm, povzbuzuje imunitn systm a obranyschopnost. Usnaduje trven, podporuje aluden a stevn funkci. Zmruje pocen, poskytuje enm fyzick komfort.

Meduka lkask - zajmavosti:

Pochz z vchodnho Stedomo, pstuje se v ad oblast ve svt, kde v phodnch podmnkch tak zplauje. Jej kulinsk i medicinsk pouit trv ji pes 2 tisce let a po cel toto obdob je povaovna pedevm za rostlinu uklidujc nervovou soustavu. Jej latinsk nzev je odvozen z eckho pojmenovn vely, protoe kvty meduky pln nektaru vely siln pitahuj. Podstatnou innou ltkou meduky je silice se slokami geraniol, citral a nerol, jej senzorick vlastnosti pipomnaj terick oleje z bergamotu a mty a dvaj meduce charakteristickou citrusovo-mtovou vni. V listu a nati se vyskytuj i tsloviny, flavonoidy a triterpenov kyseliny. Meduka dnes pat mezi nejoblbenj a nejpouvanj rostliny pro podprn ely a ji ve form suen nat a aj, nebo rozmanitch extrakt a tinktur. Meduka pomh v tle udrovat hormonln rovnovhu, ukliduje, podporuje psychick uvolnn, dobrou nladu a zdrav spnek. Pzniv psob na dchac soustavu a na krevn obh. Usnaduje trven, pomh udrovat sprvnou funkci stevnho traktu, navozuje fyzickou pohodu.

« zpt
contents ©2023 Vitamina.cz | Standa-David.com